Het ontstaan van Retrovo


Retrovo is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek en presentatie dat Nikey Puper deed in 2018/2019 voor haar opleiding tot ervaringsdeskundige (BGE – Begeleider met ervaringsdeskundigheid) aan Zadkine in Utrecht.

Het onderzoek dat zij deed had als doel om te onderzoeken wat een respijtvoorziening kan bijdragen in het herstel van mensen met een psychische/psychosociale kwetsbaarheid en/of verslavingsachtergrond. Door zowel een enquête af te nemen als onderzoek hiernaar te doen bleek dat een respijtvoorziening voor de regio Gooi en Vechtstreek een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen binnen deze doelgroep. De respijtvoorziening is toen als aanvullende maatregel opgenomen in het versnellingsplan ambulantisering bescherming en opvang:
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/02/Versnellingsplan-ambulantisering-v0.14-def.-versie.pdf

De pilot werd verlengd tot een periode van 2 jaar, waarin de respijtvoorziening haar eigen unieke plek in de zorgketen binnen de regio Gooi en Vechtstreek heeft weten te verwerven.
In deze periode van 2 jaar hebben meer dan 200 mensen de weg naar de respijtvoorziening weten te vinden om hier voor een korte periode van een paar dagen tot maximaal 2 weken te verblijven.

Na een positieve evaluatie en bewezen meerwaarde van het bestaan van de respijtvoorziening heeft de regio Gooi en Vechtstreek eind 2022 besloten om de financiering van deze unieke plek voor te zetten.